fredag 29 april 2011


Gör vad du vill skall vara lagens helhet!

Detta är den messianska institutionen H.P.s, och enmansnationen Fria Svenska Preussens, andra konstnärliga manifest 2011:

Kamouflage som ornamentik, ord som ornamentik, ornamentik som kamouflage, allt är språk, allt är ritual. Den sanne mästaren gör alla processer till sina, svarar skönheten hans sinnen skapar åt honom med mer skönhet, bekämpar fulheten på samma sätt.
Oavbrutet invokerar vi arketypiska idealbilder, och oavbrutet manifesterar våra handlingar dem, rökelsen vi bränner är vårt hjärteblod och alla våra övriga kroppsvätskor, vi offrar alla våra dagar på altaret, ingen tanke är profan, allt är heligt.
Vi växer in i den historiska bilden och i landskapet runt omkring oss, vi blir till rotsystem och grenar på ett jättelikt träd målat över himlen som är en jättes skallben, vi är alla tankar i ett huvud som omger oss och som vi innesluter.
Varje måltid är guds kött och blod, och vårt.

Allt vi läser är sant, all fiktion verklighet och vice versa, vi sträcker ut en hand genom universum och söker den som kan vara på flera platser samtidigt,
Det Messianska är allomstäders närvarande i tiden, men ytterst rart i rummet.

Vi blundar i garderober och söker övertyga oss själva fullständigt att när vi öppnar ögonen igen är vi i Narnia.
Sagoporten är vilken port som helst, men det är inte alla som kan ta sig igenom.

Om vår vuxenhet erkänns blott på villkoret att vi avsäger oss den stolta, ädla konstigheten är vi hellre eviga barn, eller gaggande gamlingar, trevande letar vi i ögonen på alla vi möter efter det hemliga tecknet.
Den Udda Dygden är det enda som kan motstå det kulturella självmordets blanka ytor och falska projiceringar.

Sanningen finns men går inte att uttala.

Allt är ornamentik, vi håller varandras händer och bildar en sirlig bård längs golvet.
Stjärnorna är utströdda över himlen enbart för att vi ska kunna tolka dem, så även kaffesumpen i botten på vår kopp.
Gud spelar bara tärning när vi spelar tärning.
Gud spelar apa, och allt annat som finns.
Gud skickade en vampyrängel till oss och nu flyter vårt blod i heliga och ådror, och heligt blod i våra.
Vi är den nya fria adeln,
och vi söker de som är av vår hemliga generation till själen.

Kärlek är lagen, kärlek under vilja!

2 kommentarer: