fredag 25 mars 2011
Gör vad du vill skall vara lagens helhet!

Detta är den messianska institutionen H.P.s, och enmansnationen Fria Svenska Preussens, Konstnärliga manifest 2011:

All konst jag hittills gjort har varit dålig konst, i det att den inte lyckats vara vad jag avsett.

Ibland har jag kommit närmare.

Varje misslyckande kastar mer ljus på vad det egentligen var jag försökte göra.

För att skapa fullständig kreativ rörelsefrihet, för att frigöra det som rör sig och är formlöst, och äkta det med det som stelnar och manifesteras, för att skapa rum där det kan påtagliggöras att Gud inte berörs av en sådan struntsak som att Gud är död, för att upplösa tiden, det förbannade nuet, lätta på den vanföreställda slöjan och göra det förflutna och framtiden levande och deltagande i våra själars metamorfoser, för att stiga in som exorcist och driva ut den barbariska demon som besätter mänskligheten, för att döda drakar, för att ställa oss inför rätta för våra brott och avkräva oss ansvar, för att häda och kränka lagen och bränna kättaren och hänga brottslingen och storma himlen, för att göra allt detta, bland annat, försöker jag fiktionalisera verkligheten.

Ni måste också kunna kräva av mig att jag ska göra det.

Det är en rättighet för er, jag är skyldig er detta.

”Konst är att vara magikern”, ja, och att vara magiker, som vissa av oss vet, är att vara den äkta anarkisten.

Vi är den fria rasen, vi har en egen plats i den nya typologin vi själva beskriver, vi är de som oscillerar fritt över en större yta än andra. Vi kan vara på flera platser samtidigt. Vi kan tala i tungor. Vi är vän med Gud, och vi har lärt oss skapa av Gud, och det var vi som en gång skapade Gud.

Men våra kroppar, och med dem våra själar, är fortfarande små och mänskliga,

som en gång sades i en sång:

”Your arms would not be able to stretch far enough to form an adequate gesture for beauty.”

Det stora som vi vill skapa, som är en bild vi ser av våra vackra barn, som är en riktlinje för vårt andliga avelsprogram, det tycks våra ynkliga små avatarer inte kunna beskriva.

För det mesta förlorar vi det så fort det blir en tanke, för tankar kräver ord, och orden är ännu för små.

Och mindre blir de.

Så vi måste hitta nya ord, ord som kan betyda Kärlek, Sex, Skräck och Död samtidigt. Ord som kan roteras i alla riktningar, ord med vilka man bygger meningar som för att kunna läsas kräver visualisering i tre dimensioner, som bildar ett nytt, eget metaplan, lika komplext som den så kallade verkligheten. Ord vars betydelser manifesteras vid uttalandet,

Säg ”kaos” och det blir så.

Ord som det Gudomliga ordet, som när det uttalas skapar världen, som destilleras och når oss som en messiansk budbärare.

Sådana ord måste vi ha.

Vid varje bekräftelse av data som når våra hjärnor, från våra sinnen och från djupet av våra själar, skapar vi metaplan, som manifesteras i observationsögonblicket, som blir till när de avgränsas.

Dessa plan måste åskådliggöras, och för att göra detta måste vi ha nya, högre belägna metaplan, från vilka vi kan betrakta de föregående. Dessa kräver givetvis en likadan process och det fortsätter, som allt annat, i evighet.

Dessa plan är små gudar, vars egenskaper varierar i både kvalitet och kvantitet, små gudar som vi måste tämja och göra till soldater för vår frigörelse.

Till detta behöver vi ett språk vars ord når utanför räckvidden för den som uttalar dem, som kan bli till stegar på vilka vi kan klättra till högt belägna platser, och som sedan blir till de mistlurar och milslånga piskor vi behöver för att tämja de små gudarna.

Detta är samma ord jag talade om tidigare.

Och dessa ord skapar också sina egna gudar, som vi i sinom tid kommer behöva bemästra.

Så ska vår resa fortsätta, och så ska vi ta makten över evolutionens riktning, göra den medveten och bli dess mästare.

Nå, slutligen:

Jag (härefter: Vi) misstror alla konkreta institutioner, all formulerad begriplighet, alla fungerande lösningar på problem, alla regelverk, statiska hierarkier och generaliserande, statistiska indelningar.

Trots detta tror vi på både hierarki och typologi.

Vi tror att en god ordning kan skapas och upplösas spontant i mötet mellan fria människor, och vi vill möta er som kamrater, vi tror det bästa om er, och ämnar så fortsätta göra även när motsatsen bevisas.

Därmed inget sagt.

Vi kommer att vada fram som giganter genom det hav ni bildar.

Vi kommer att smyga som skuggor bredvid era väldiga, muskulösa kroppar.

Vi kommer att finnas som en svart tråd genom den ambiens som utgör det som kallas verklighet.

Vi kommer plötsligen att dyka upp framför er på gatan, som intecknade sagofigurer, tvådimensionella men svårdefinierade plattityder.

Vi kommer att sitta och pladdra bredvid er när ni väntar på likvideringen.

Vi kommer att förutsätta att ni tar emot fingerfärgen när vi räcker den till er, för vi tror att ni egentligen vill måla er till schizofrena porrclowner och galoppera ut i betongen.

Vi kommer göra allt vi kan för att ge er stimuli som kan få er att vakna och/eller somna.

Vi är era vänner och vi vill er väl/Vi är era fiender och utgör ett allvarligt hot.

Kärlek är lagen, kärlek under vilja!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar